Προσφορά Σουπλά

Δείτε τις τιμές αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα & συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος στο τέλος της σελίδας!

500 Τεμάχια

Ασπρόμαυρα
1 Όψη
Χαρτί 80 gr γραφής

ΜΟΝΟ

50€

1000 Τεμάχια

Ασπρόμαυρα
1 Όψη
Χαρτί 80 gr γραφής

ΜΟΝΟ

80€

2000 Τεμάχια

Ασπρόμαυρα
1 Όψη
Χαρτί 80 gr γραφής

ΜΟΝΟ

130€

5000 Τεμάχια

Ασπρόμαυρα
1 Όψη
Χαρτί 80 gr γραφής

ΜΟΝΟ

220€

500 Τεμάχια

4χρωμία
1 Όψη
Χαρτί 80 gr γραφής

ΜΟΝΟ

120€

1000 Τεμάχια

4χρωμία
1 Όψη
Χαρτί 80 gr γραφής

ΜΟΝΟ

150€

2000 Τεμάχια

4χρωμία
1 Όψη
Χαρτί 80 gr γραφής

ΜΟΝΟ

180€

5000 Τεμάχια

4χρωμία
1 Όψη
Χαρτί 80 gr γραφής

ΜΟΝΟ

390€

* Στις τιμές δε περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α