• Ψηφιακές Εκτυπώσεις - Marketing

    Marketing – Διαφήμιση

“A goal without a plan is just a wish”

Το marketing, είναι ένα σύνολο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που κατευθύνουν την ανοδική πορεία κάθε εταιρείας. Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες μας δεν σταματούν στις εκτυπώσεις και στο σχεδιασμό τους. Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε, να διατηρήσετε και να ενδυναμώσετε μακροπρόθεσμες και κερδοφόρες σχέσεις με τους παλαιούς και νέους πελάτες σας.

“The man who stops advertising to save money is like the man who stops the clock to save time”

Η διαφήμιση, είναι η δημιουργική στρατηγική κάθε εταιρείας. Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εργαλεία στο χώρο της διαφήμισης, τόσο σε επίπεδο above the line (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και internet) όσο και σε επίπεδο below the line (promotion, newsletters, κατάλογοι, flyers κ.λ.π.). Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να δημιουργήσουμε την εικόνα που επιθυμείτε για την επιχείρησή σας.